Marmereend

Vorig jaar 28 september 2016, Harmen was op bezoek geweest bij een vriend in Portugal, ging ik onderweg naar het vliegveld van Eindhoven om hem op te halen, toch even langs bij de marmereend die hier al een paar dagen zat. Hij was makkelijk te vinden en kwam verrassend dichtbij. Ik heb hem mooi kunnen bekijken en fotograferen, al had ik geen zeeën van tijd.

De marmereend is een eendsoort die normaal voorkomt in Zuid-Europa, het Midden-Oosten en Zuidwest Azië. Het is een mooi bruinig eendje die ook veel in gevangenschap gehouden wordt.

Bij dergelijke soorten is het altijd twijfelachtig of hij zal worden aanvaard door het CDNA, Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna. En de marmereend van najaar 2016 is dus ook niet aanvaard. Dit is het verslag van het CDNA:

Marmereend

Het geval van Marmereend Marmaronetta angustirostris bij Tilburg, Noord-Brabant, van 22 september tot 6 oktober 2016 is niet aanvaard. De commissie is van mening dat het gedrag en het kleed van de vogel teveel twijfels opriep om deze als wild te beschouwen. De vogel had een afgebroken buitenste handpentop in de rechtervleugel. Ook had deze eerstejaars vogel minimaal drie, mogelijk vijf ontbrekende staartpennen (zie, eg, www.dutchbirding.nl/static/images/gallery/19094.jpeg). Daarnaast was de vogel zeer tam en week een deel van het foerageergedrag (de vogel foerageerde incidenteel op het droge) af van wat in de literatuur voor deze soort staat beschreven. Van de soort is bekend dat deze veelvuldig in gevangenschap wordt gehouden en dat er sinds 1995 ten minste 24 ontsnapte exemplaren in Nederland zijn gezien (cf www.waarneming.nl). De commissie is daarom unaniem van mening dat dit geval niet aanvaardbaar is.

Ik kreeg op waarneming.nl dus de volgende opmerking bij mijn waarneming:

Beste waarnemer,
De CDNA heeft dit geval niet aanvaard. Zie https://www.dutchavifauna.nl/news/1433/besluiten_cdna-zomervergadering voor de redenatie achter dit besluit. Waarneming.nl conformeert zich aan de beslissingen van de CDNA. Daarom het verzoek om het vakje ‘escape’ aan te vinken. Een andere optie is dat ik de waarneming afkeur.
Met vriendelijke groet,
Robert van der Meer

Totaal aantal soorten in Nederland: 308

Leave a Reply

Your email address will not be published.